Aktualności arrow Jak uzyskać środki unijne na elearning
Ostatnio dodawane
Firma SyberWorks (znana za oceanem marka zajmująca się e-learningiem) opublikowała artykuł...
Więcej
"BONy jest systemem zarzadząnia kognitywnym e-Learning pozwalającym użytkownikowi na...
Więcej
24 kwietnia 2008 r. w Szczecinie, w hotelu NOVOTEL odbędzie się konferencja projektu pt....
Więcej
W dniach 22 i 23 kwietnia 2008 roku w Zürichu w Szwajcarii odbędą się targi Swiss Professional...
Więcej
Innovate-Live Portal, przedstawia tzw. “Innovate-Live webcasts” oraz...
Więcej
Jak uzyskać środki unijne na elearning PDF Drukuj E-mail

 

Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013 umożliwiają pozyskanie dotacji na szkolenia w formie e-learning, w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytety:
 • II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
 • IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
 • IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013;
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
 • Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;
 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

Uruchomione przez Komisję Europejską Programy Wspólnotowe pozwalają na otrzymanie dofinansowania na szkolenia e-learning, w ramach programu:

 • Uczenie się przez całe życie – Lifelong Learning Programme (LLP), działania:
 • Leonardo da Vinci – szkolnictwo i doskonalenie zawodowe,
 • Grundtvig – edukacja dorosłych,
 • Program „Międzysektorowy”.

Ponadto jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możemy ubiegać się o środki finansowe w ramach instrumentów:

 • Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 • Mechanizmu Finansowego EOG.