Aktualności arrow Ludzie elearningu
Ostatnio dodawane
Firma SyberWorks (znana za oceanem marka zajmująca się e-learningiem) opublikowała artykuł...
Więcej
"BONy jest systemem zarzadząnia kognitywnym e-Learning pozwalającym użytkownikowi na...
Więcej
24 kwietnia 2008 r. w Szczecinie, w hotelu NOVOTEL odbędzie się konferencja projektu pt....
Więcej
W dniach 22 i 23 kwietnia 2008 roku w Zürichu w Szwajcarii odbędą się targi Swiss Professional...
Więcej
Innovate-Live Portal, przedstawia tzw. “Innovate-Live webcasts” oraz...
Więcej
Ludzie elearningu PDF Drukuj E-mail
 • Adam Chmielewski

Członek założyciel SEA. Jest kierownikiem projektów e-learning - członkiem PMI (PMP), SPMP. Od 2001 roku pracuje jak wykładowca w UCZNiKO na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsze kroki w e-learningu stawiał w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym kierując tworzeniem szkoleń zdalnych. W centrum jego zainteresowań jest efektywność ekonomiczna i organizacyjna systemów e-learning, zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Dariusz Dołęga

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Technische Universität Berlin. Od 11 lat bierze aktywny udział w pracach nad metodyką eLearningu, analizach i opiniowaniu metodyki zastosowanej w kursach/systemach eLearningowych oraz opracowywaniu nowych technologii eLearningowych. Jest współtwórcą jednej z pierwszych platform LMS w Polsce oraz autorskiego narzędzia do tworzenia szkoleń eLearning. Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów eLearningowych, także współfinansowanych z funduszy unijnych.


 • Jarosław Dziurman

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od ponad 7 lat uczestniczy w projektach w zakresie eLearningu. Jest współtwórcą jednej z pierwszych platform LMS w Polsce oraz autorskiego narzędzia do tworzenia szkoleń eLearning. Prowadzi szereg szkoleń i wykładów związanych z zasadami tworzenia profesjonalnych, efektywnych szkoleń eLearningowych oraz obsługą systemów i narzędzi eLearningowych.


 • Bogdan Galwas

Kierownik Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO - Politechniki Warszawskiej http://www.okno.pw.edu.pl. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, kierownikiem Zakładu Elektroniki i Fotoniki Mikrofalowej. W latach 90. skierował swoje zainteresowania w stronę szeroko pojętej technologii kształcenia. Opublikował szereg artykułów i raportów na temat Kształcenia na Odległość i Kształcenia Ustawicznego. Jest głównym autorem modelu SPrINT, Studiów Politechnicznych realizowanych w Internecie jako formy Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość.


 • Sławomir Gurdała

Pracownik Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ. Administrator systemów do zdalnego nauczania w UŁ (WebCT, Oracle iLearning, Blackboard). Współtwórca i organizator szkoleń internetowych (w tym Global Mini MBA realizowanego od 2000 r) w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy UŁ oraz Centrum Innowacji UŁ. Zainteresowania zawodowe: metodyka prowadzenia zajęć e-learningowych, przygotowanie zawartości kursów elektronicznych, prowadzenie zajęć z zakresu ICT (także w trybie zdalnym), udział w projektowaniu i rozbudowie LMS w UŁ. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Tomasz Królikowski

Absolwent Politechniki Szczecińskiej z 1996 roku. Członek Stowarzyszenia Elearningu Akademickiego. Od 1997 roku zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na stanowisku adiunkta. Od 2003 roku promuje idee e-learningu jako pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia zdalnego. Brał udział w kilku projektach bezpośrednio związanych z kształceniem zdalnym. Naukowo zajmuje się numeryczną analizą procesów w budowie i eksploatacji maszyn, oraz kształceniem zdalnym. Na początku e-learning traktował jako hobby, które przerodziło się w coś więcej, trudno powiedzieć czy naukę, pasję, determinację... Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Monika Kucharczyk

Absolwentka Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1999 roku kieruje Rektoratem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a od 2004 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. e-learning w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Do jej obowiązków należy mi.in. pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny e-learningu w WSB w Toruniu, organizacja i prowadzenie szkoleń-warsztatów dla dydaktyków, koordynacja procesu wdrażania rozwiązań e-learningowych oraz prac nad projektami e-learning w WSB w Toruniu. Jest członkiem Zespołu Projektowego Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość WSB. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Jacek Leluk

Dr hab., prof. nadzwycz. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był koordynatorem merytoryczny projektu zdalnego nauczania dla kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim.


 • Agata Litwin

Absolwentka studiów podyplomowych SGH w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy. Posiada międzynarodowy certyfikat Praktyka NLP. Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych tradycyjnych oraz e-learningowych, współfinansowanych z funduszy unijnych. Od początku swojej 13-letniej kariery zawodowej związana z zasobami ludzkimi, od 10 lat w sektorze finansowym. Aktualnie w dużej polskiej instytucji finansowej pełni funkcję eksperta ds. kompleksowych projektów rozwojowych dla pracowników, które zawierają zarówno szkolenia tradycyjne, jak również szkolenia e-learningowe.


 • Anna Łuś

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz podyplomowego studium w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Od 4 lat aktywnie pracuje nad metodyką eLearningu. Jest koordynatorem dużych projektów eLearningowych. Jest współautorką publikacji "Nowe technologie w kształceniu na odległość".


 • Joanna Michalska – Łabęcka

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Wydziału Administracji UW. W 2006 roku uzyskała dyplom MBA. Ekspert w dziedzinie zasobów ludzkich i szkoleń. Posiada 18 lat praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i administracji kadrowej w dużych ogólnopolskich korporacjach. W 2003 roku utworzyła Klub HR Sektora Finansowego. To w ramach struktur tej organizacji w marcu 2005 roku powstała sekcja e-learningowa, która następnie uległa przekształceniu w Stowarzyszenie E-learningu. Uczestniczy w spotkaniach Klubu Szkoleniowca i współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.


 • Jerzy M. Mischke

Przewodniczący Rady Programowej SEA. Doktor habilitowany inżynier. Emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od listopada 2005 kieruje Ośrodkiem Nowych Technologii Edukacyjnych WSG. W 1996 założył, a następnie do 2002 kierował Ośrodkiem Edukacji Niestacjonarnej AGH (obecnie Centrum e-Learningu AGH). Przewodniczy pracom Seminarium Praktyków e-Edukacji. Redaktor naczelny Jagiellońskiego Kompendium e-Edukacji. Zajmują go przede wszystkim problemy organizacji szkolnictwa wyższego i jego modernizacji, która – jak sądzi – możliwa jest dzięki wprowadzeniu e-nauczania do praktyki akademickiej. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Magdalena Ratalewska

Od początku pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją organizacji z jej otoczeniem, zorientowanymi na kształtowanie wizerunku i silnej marki. Swoje doświadczenie z zakresu e-learningu od 2002 roku zdobywa w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu w Katedrze Marketingu na WZ UŁ - rozprawa doktorska na temat roli wizerunku w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku dydaktyki internetowej. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Jerzy Skrzypek

Dr nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Katedry Ekonometrii, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, praktyk w dziedzinie sporządzania biznesplanów, a w tym planów finansowych, wykorzystujących symulacyjne modele finansowe. Autor i współautor publikacji z zakresu zasad sporządzania biznesplanów oraz symulacyjnych modeli finansów przedsiębiorstw. Zajmuje się również, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, problemami e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php


 • Anna Soin

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zalicza się do grona pionierów e-learningu w Polsce. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie szkoleń i 7 lat w e-learningu. Od 1999 roku brała udział w kilkudziesięciu projektach mających na celu przygotowanie dedykowanych e-szkoleń z różnych dziedzin. Kierowała ośrodkiem szkoleniowym Publishing Institute Apple Computer Poland szkolącego w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w szeroko pojętych procesach wydawniczych: tradycyjnych, internetowych i multimedialnych. Swoją wiedzą dzieli się jako prelegent wielu konferencjach, jest także autorką szeregu publikacji.


 • Wojciech Zieliński

Członek założyciel SEA, członek Komitetów Doradczych eLearning Papers oraz Online Educa w Berlinie a także uczestnik Seminarium Praktyków E-learningu. Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji w WSHE w Łodzi. Pomysłodawca i koordynator projektów e-learningowych, z których największe to studia online na platformie PUW-u, e-rolnictwo i e-turystyka. Prowadzi badania naukowe i działalność doradczą w obszarze wykorzystania technik informacyjnych w uczelniach, jest autorem wielu publikacji z tego zakresu. Źródło: http://www.sea.edu.pl/czlonkowie.php